DAŇOVÝ SPECIALISTA včetně PC

 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Úvod a základy účetnictví
 • Mzdy
 • Základy DPH v účetnictví
 • Dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, finanční) – pořízení, zařazení, odepisování, vyřazení, technické zhodnocení, inventarizace
 • Daňové a nedaňové náklady
 • Spočítání a zaúčtování účetního hospodářského výsledku a upravit jej na základ daně z příjmů, účetní závěrku a uzavření účetnictví, rozdělení hospodářského výsledku
 • Uzávěrka daňové evidence, daňové přiznání

DANĚ

 • Daňový řád, registrace k jednotlivým daním
 • Silniční daň, daň z nemovitosti
 • Daň z převodu nemovitosti, dědická a darovací daň
 • Spotřební a ekologická daň
 • DPH včetně „reverse charge“, přenesení daňové povinnosti, souhrnné hlášení
 • Daň z příjmu právnický a fyzických osob

 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

 • Zdravotní a sociální pojištění

 PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

 • Příklady na všechny typy probraných daní

 PRAXE NA ÚČETNÍM NA ÚČETNÍM PROGRAMU

 • Seznámení s účetním programem „POHODA“
 • Majetek – odpisy
 • zaměstnanci včetně mezd
 • DPH – reverse charge, souhrnné hlášení, přenesení daňové povinnosti

 

 • Opakování
 • Konzultace

  Cena obsahuje literaturu od renomovaného vydavatelství, která patří k nejlepším na trhu (nešetříme na Vás kopírováním textů), na Váš požadavek bezplatné zapůjčení notebooku s účetním SW i mimo dobu výuky (v případě zájmu se můžete zdokonalovat i nad rámec kurzu), nápoje zdarma (káva - espresso, čaj, balená voda).

AKTUÁLNÍ TERMÍNY