ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ

 ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ

  • Poskytnuté a přijaté zálohy, reklamace, zápočty, daně, dotace, opravné položky, odpis pohledávek
  • Zúčtování zaměstnance, cestovní náhrady
  • Přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení a dohadné účty, finanční leasing
  • Pohledávky a závazky vůči společníkům, založení společnost, tvorba rezerv
  • Náklady a výnosy z pohledu účetnictví
  • Spočítání a zaúčtování účetního hospodářského výsledku a upravit jej na základ daně z příjmů, účetní závěrku a uzavření účetnictví, rozdělení hospodářského výsledku 

 

 Cena obsahuje literaturu od renomovaného vydavatelství, která patří k nejlepším na trhu (nešetříme na Vás kopírováním textů), nápoje zdarma (káva - espresso, čaj, balená voda).

 

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY