ZÁKLADY PODNIKÁNÍ včetně PC

 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

 • Základní orientace v účetnictví, účetní doklady, výkazy, účtový rozvrh, pokladna, bankovní účet, ceniny, peníze na cestě
 • Úvěry, půjčky, závazky, pohledávky, zálohy přijaté a poskytnuté
 • Cizí měna
 • Zásoby
 • Mzdy
 • Základy DPH v účetnictví
 • Dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, finanční) – pořízení, zařazení, odepisování, vyřazení, technické zhodnocení, inventarizace

 ZÁKLADY DANÍ

 • Daňový řád, registrace k jednotlivým daním
 • Silniční daň, daň z nemovitosti
 • DPH
 • Daň z příjmu právnický a fyzických osob

DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Obsah a způsob vedení daňové evidence, evidence majetku a závazků, příjmy a výdaje
 • Zdravotní a sociální pojištění
 • Uzávěrka daňové evidence, daňové přiznání

 MARKETING

 • Základy marketingu, propagace, komunikace ke klientům 

 ZÁKLADY EKONOMIE A PRÁVA

 • Kalkulace 
 • Ekonomické ukazatele
 • Právní formy podnikání

 OSOBNÍ POČÍTAČ V PRAXI

 • Nabídky, fakturace
 • Internet – propagace, komunikace, …

 PSYCHOLOGIE PRO PODNIKÁNÍ

 • Psychologie prodeje, asertivita, komunikace

 POJIŠTĚNÍ

 • Zhodnocení rizik, druhy pojištění (odpovědnosti, majetku, průmyslu)

 PODNIKATELSKÝ PLÁN -SPOLEČNĚ VYTVOŘÍME VÁŠ REÁLNÝ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

 • Osnova podnikatelského plánu
 • Vznik podnikatelského subjektu
 • Marketingová strategie
 • Hodnocení projektových rizik
 • Technické vybavení a náklady spojené s jeho pořízením
 • Počáteční kapitál a výdaje spojené s pořízením majetku a se splácením úvěru.
 • Roční plán nákladů a výnosů (finanční analýza)
 • Závěr

 

 • Opakování
 • Konzultace

  Cena obsahuje literaturu od renomovaného vydavatelství, která patří k nejlepším na trhu (nešetříme na Vás kopírováním textů), na Váš požadavek bezplatné zapůjčení notebooku s účetním SW i mimo dobu výuky (v případě zájmu se můžete zdokonalovat i nad rámec kurzu), nápoje zdarma (káva - espresso, čaj, balená voda).

AKTUÁLNÍ TERMÍNY