ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

  • Základní orientace v účetnictví, účetní doklady, výkazy, účtový rozvrh, pokladna, bankovní účet, ceniny, peníze na cestě
  • Úvěry, půjčky, závazky, pohledávky, zálohy přijaté a poskytnuté
  • Cizí měna
  • Zásoby
  • Mzdy
  • Základy DPH v účetnictví
  • Dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, finanční) – pořízení, zařazení, odepisování, vyřazení, technické zhodnocení, inventarizace 

 

 Cena obsahuje literaturu od renomovaného vydavatelství, která patří k nejlepším na trhu (nešetříme na Vás kopírováním textů), nápoje zdarma (káva - espresso, čaj, balená voda).

 

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY